državna matura

UČIONICA vam s ponosom predstavlja pakete priprema za državnu maturu iz:

 1. obveznih predmeta za obje razine: matematika, hrvatski, engleski i njemački jezik
 2. izbornih predmeta: kemija, biologija i fizika
 3. pripreme za prijemni ispit za Medicinski fakultet

Paketi priprema za državnu maturu razlikuju se u broju sati i sadržaju koji se tijekom priprema s polaznicima obrađuje. Imamo pakete od manjeg broja sati (paket 12) do paketa s većim brojem sati (paket 90). Brojka predstavlja broj školskih sati tijekom kojih se obrađuje gradivo i vježbaju zadaci.

Matematika

U ponudi imamo 3 paketa priprema: paket 30, paket 50 i paket 80. Paketi su prilagođeni sadržaju ispitnog kataloga za obje razine. Razlikuju se u broju sati unutar kojih se učenik priprema za ispit. Najmanji paket je za učenike koji se sami pripremaju i dolaze na pripreme s već pripremljenim pitanjima i gradivom koje im je ostalo nejasno. U srednjem i najvećem paketu se kroz predavanja pojasni gradivo obuhvaćeno ispitnim katalogom, a razlikuju se u vremenu kojeg predavač ima da s polaznicima prolazi kroz različite tipove zadataka.

Fizika

U ponudi imamo 3 paketa priprema: paket 30, paket 50 i paket 80. Paketi su prilagođeni sadržaju ispitnog kataloga. Razlikuju se u broju sati unutar kojih se polaznik priprema za ispit. Najmanji paket je za učenike koji se sami pripremaju i dolaze na pripreme s već pripremljenim pitanjima i gradivom koje im je ostalo nejasno. U srednjem i najvećem paketu se kroz predavanja pojasni sve od mehanike do moderne fizike, a razlikuju se u vremenu kojeg predavač ima da s polaznicima prolazi kroz različite tipove zadataka.

Kemija

U ponudi imamo 3 paketa priprema: paket 24, paket 50 i paket 90. Paketi su prilagođeni sadržaju ispitnog kataloga. Razlikuju se u broju sati unutar kojih se polaznik priprema za ispit. Paket 24 sistematizira gradivo i ukazuje na najčešće tipove zadataka te je namijenjen za učenike koji žele ponoviti gradivo ili proći detaljno samo neki određeni dio gradiva. Paketi 50 i 90 su pripreme u kojima predavač krene od atoma i završava predavanje s biološki važnim spojevima uz paralelno rješavanje i pojašnjavanje zadataka. Razlikuju se u vremenu kojeg predavač ima da s polaznicima prolazi kroz različite tipove zadataka.

Biologija

U ponudi imamo 2 paketa priprema: paket 24 i paket 50. Paketi su prilagođeni sadržaju ispitnog kataloga. Razlikuju se u broju sati unutar kojih se polaznik priprema za ispit. Najmanji paket je za učenike koji se sami pripremaju i dolaze na pripreme s već pripremljenim pitanjima i gradivom koje im je ostalo nejasno. U većem paketu se kroz predavanja pojasni sve od biologije stanice do ekologije, a najveći naglasak je na genetici i zadacima iz genetike.

Hrvatski jezik

U ponudi imamo 4 paketa priprema: paket 12 (priprema za esej), paket 24 (priprema za jezični dio ispita), paket 30 (jezik, književnost i esej) i paket 60 (jezik, književnost i esej). Zadnja dva paketa razlikuju se u vremenu kojeg predavač ima da s polaznicima prolazi kroz različite tipove zadataka i pripremi za pisanje eseja.

Engleski jezik

U ponudi imamo 3 paketa za A razinu: paket 12 (priprema za esej), paket 30 (gramatika, čitanje, slušanje i pisanje eseja) i paket 50 (gramatika, čitanje, slušanje i pisanje eseja). Za B razinu imamo u ponudi paket 22 (gramatika, slušanje, čitanje i priprema za zadatak pisanja) i paket 44 (gramatika, slušanje, čitanje i priprema za zadatak pisanja). Paketi se razlikuju u vremenu kojeg predavač ima da s polaznicima prolazi kroz različite tipove zadataka.

Njemački jezik

U ponudi imamo 3 paketa za A razinu: paket 12 (priprema za esej), paket 30 (gramatika, čitanje, slušanje i pisanje eseja) i paket 50 (gramatika, čitanje, slušanje i pisanje eseja). Za B razinu imamo u ponudi paket 25 (gramatika, slušanje, čitanje i priprema za zadatak pisanja) i paket 44 (gramatika, slušanje, čitanje i priprema za zadatak pisanja). Paketi se razlikuju u vremenu kojeg predavač ima da s polaznicima prolazi kroz različite tipove zadataka.

prijavi se

  Zanimaju me pripreme iz:


  Suglasan/a sam da se moji podaci (ime, e-mail adresa) koriste za izradu ponude i komunikaciju sa obrtom Učionica vezano uz moj upit*

  Na uvodnom prvom terminu vrijeme koje potrošimo na predstavljanje predmeta na državnoj maturi, razgovor o ispitnom katalogu, tipovima zadataka koji se često pojavljuju, poklanjamo našim polaznicima. Smatramo da je to važan početak svih kvalitetnih priprema, tako da taj korak ne želimo preskakati, a s radom i učenjem krećemo odmah nakon toga. Uz svaki paket priprema, polaznik dobiva na poklon skriptu. Svaki tematski sat posvećen je savjetima i trikovima kako lakše savladati i razumjeti gradivo. Na svakom satu priprema cilj je naučiti povezivati već stečene vještine i znanja s novim pojmovima. Također, ukoliko predavač uoči kod polaznika kako je potreban dodatan rad na nekom određenom dijelu gradivu, u dogovoru s njime program se može izmijeniti ili se prema volji polaznika mogu uzeti dodatni individualni sati poduke.

  Javite nam se s povjerenjem,
  Ana Mihanović i suradnici

  odgovori na česta pitanja

  Što mislimo kada kažemo da smo različiti od drugih organiziranih priprema?

  Smatramo da je najvažnija razlika u odnosu na masovne pripreme naš individualni pristup svakom polazniku te im time omogućujemo aktivan pristup znanju i učenju. Prilagođavamo se svakom učeniku i osluškujemo njegove potrebe te uočavamo predznanje i rupe u znanju koje onda dalje popunjavamo skupa i gradimo temelje za usvajanje novih sadržaja. Polaznici sudjeluju u procesu učenja na način da i oni rješavaju zadatke i pitaju što im nije jasno. Nije isključivo predavačka nastava gdje vaše dijete sjedi i gleda u ploču ili papir 45 minuta. Osobno ja i moji suradnici imamo princip rada u kojemu se prvo pojasni tema koja se obrađuje, a onda se vježbaju tipovi zadataka koji se pojavljuju na maturi. Tijekom vježbanja, učenici su ti koji rješavaju zadatke samostalno i oni su ti koji razmišljaju naglas i predlažu ideje kako riješiti neki problemski zadatak. Pitaju što im nije jasno. Nisu pasivni promatrači kao što bi bili kao polaznici masovnih priprema za maturu.

  Kakve programe priprema imamo?

  Imamo različite programe priprema. Trajanje priprema za svaki je predmet različito. Važno je znati treba li polaznik naših priprema samo kratku poduku iz nekih dijelova gradiva ili je došao s ciljem da se ponovi i sistematizira sav sadržaj iz određenog predmeta. Na temelju tih informacija krojimo pakete prema broju sati koje bi polaznik trebao uzeti za što uspješniji rezultat pa tako postoje paketi od 12 sati pa sve do 90 sati.

  Tko je do sada birao UČIONICU kao mjesto za individualne pripreme ili pripreme u manjoj grupi?

  Oni koji su svjesni da su pripreme u organizaciji konkurenata takve da predavač nema vremena posvetiti se svakom polazniku posebno jer je on zadužen da prođe određene sadržaje u nekom vremenskom okviru i to pred 30 do 40 polaznika. To su pripreme gdje predavač s učenikom ponavlja gradivo, a u tom procesu učenik je pasivni promatrač. Nema mjesta tumačenju ili vraćanju na nešto što jedno ili dvoje polaznika ne znaju. Kod nas se uvažava svako pitanje, a potom se na njega i odgovara.

  Oni koji znaju da imaju dosta “rupa” u znanju koje treba pokrpati pa je individualan pristup potreban (npr. učenik je išao u strukovnu školu pa treba dosta toga ponoviti kako bi stekao znanja i vještine koje omogućava gimnazijski program).

  Oni koji znaju i da osim troška plaćanja priprema postoji i trošak prijevoza do Zagreba te dnevni džeparac za užinu i boravak u Zagrebu. Mi smo u gradu Samoboru čime nema dodatnog troška prijevoza te ste brzo doma na subotnjem ručku.

  Oni koji treniraju pa im (možda) ne odgovaraju termini priprema u Zagrebu.

  Oni koji žele u ovoj neobičnoj godini imati pripreme uživo. Iznimno, ako bude bilo potrebno, prebacit ćemo se i mi na online nastavu iako nam je sada cilj sve pripreme održati uživo. Ipak je to najbolji način poučavanja i prijenosa znanja.

  Oni koji vole učiti u manjoj grupi u svom gradu ili okolici. Najvažnije, satove na koje nedođete zbog bolesti ili treninga ili rođendana, ne brojimo kao odrađene. Sve nadoknađujemo u dogovoru s vama.